جمعه ١٠ بهمن ١٣٩٣
صفحه اصلیI اخبارI امور مالی و شهريهI نقشه سایتI تماس با ما
منو اصلی
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
اعضای هیأت علمی

لیست اعضاء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدسراوان      

عزیزاله نصرت(ریاست واحد)

محمدرضا نعیمی(معاونت آموزشی و دانشجویی)

عبدالغفور محمدزاده(معاونت اداری مالی)

مصطفی اسبویی(مدیرگروه آموزش ابتدایی)

عبدالحمید پارسافر

مصطفی خدارحمی(مدیرگروه حقوق)

رقیه خزایی

علیرضا دهواری(مدیرگروه حسابداری)

منظوراحمددهواری دهکی

سعیدسپاهی(مدیرگروه تربیت بدنی)

مجتبی محمود زاده(مدیرگروه آموزش علوم تجربی)

حامدمخدومی(مدیرگروه عمران)

محمدمرادی(مدیرگروه زبان وادبیات فارسی)

فوزیه ملازهی

ناصرنصرتزهی

خیرمحمدنورایی

عبدالرحمان یعقوبی

ورود دانشجو

نظرسنجی
به نظر شما ساعت شروع کلاس ها در صبح چند باشد ؟

7.30 صبح
8 صبح

اوقات شرعی
صفحه اصلیI حوزه معاونت اداري ماليI اخبارI حوزه فن آوری اطلاعاتI نقشه سایتI تماس با ما

   © Saravan Azad University.