شنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٥
صفحه اصلیI حوزه رياستI اخبارI آموزشI تماس با ماI تاریخچه
منو اصلی
اعضای هیأت علمی

      

 

احمدرضاطاهری(ریاست واحد)

مصطفی خدارحمی(معاونت آموزشی و دانشجویی)


مصطفی اسبویی(عضوهیات علمی)

محمدباران زهی( مدیر گروه حقوق)

عبدالحمیدپارسافر(مدیرگروه آموزش ابتدایی)

رقیه خزایی(عضوهیات علمی)

علیرضا دهواری(مدیرگروه حسابداری)

منظوراحمددهواری دهکی(عضوهیات علمی)

حسین شیخ زاده(عضوهیات علمی)

مجتبی محمود زاده(مدیرگروه آموزش علوم تجربی)

حامدمخدومی(مدیرگروه عمران)

محمدمرادی(مدیرگروه زبان وادبیات فارسی)

محمدعلی محمدی(عضوهیات علمی)

فوزیه ملازهی(عضوهیات علمی)

ناصرنصرتزهی(عضوهیات علمی)

سمیه نعیمی(عضوهیات علمی)

محمدرضانعیمی(عضوهیات علمی)

خیرمحمدنورایی(عضوهیات علمی)

عبدالرحمان یعقوبی(عضوهیات علمی)

 

 
لیست اعضاء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدسراوان
ورود دانشجو

اوقات شرعی
صفحه اصلیI معاونت آموزشي و دانشجوئيI معاونت اداري ماليI اخبارI تماس با ماI تاریخچه

   © Saravan Azad University.