سه شنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٩
صفحه اصلیI حوزه رياستI اخبارI بخشنامه ها I تماس با ما
منو اصلی
ضوابط و مقررات کارآموزی

 

ضوابط و مقررات کارآموزی
 

تعریف کارآموزی :

منظور از کارآموزی ،دوره ای است که طی آن دانشجویان رشته هایی که شرایط ورودی به این دوره را دارند واحدهای مشخصی را در مراکز صنعتی، خدماتی و سایر مراکز بگذرانند تا به منظور استفاده از آموخته های علمی و فنی ، بالابردن توان علمی و اجرایی خود در رشته مربوطه و امکان تاثیر متقابل تئوری و عمل و یا علم وتکنیک با نحوه رفع نیازهای اساسی و ضروری جامعه آشنا گردند.

نکات آموزشی جهت اخذ درس کارآموزی:

Ø      تعداد واحدهای این درس در برنامه ی درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی رشته موردنظر (سیلابس رشته) به صورت عملی معرفی شده است و زمان اخذ آن در نیمسال موردنظر باید مطابق سرفصل رشته مربوطه باشد. در مواردی که زمان اجرای کارآموزی در سرفصل مشخص نباشد حدنصاب واحدهای گذرانده شده برای اخذ درس کارآموزی در مقاطع مختلف به قرار زیر است:

مقطع

یک دوره کارآموزی

دو دوره کارآموزی

کارشناسی

کارآموزی= پس از گذراندن حداقل 100واحد

کارآموزی1 = پس از گذراندن حداقل80واحد

کارآموزی2 = پس از گذراندن حداقل 100واحد

کاردانی

کارآموزی = علاوه بر 50واحد باید دروس تخصصی موردنیاز برای اخذ کارآموزی را گذرانده باشد.

کارآموزی1 =پس از گذراندن 40تا50واحد

کارآموزی2 = در نیمسال آخر گذرانده شود.

 

Ø      در ترم های عادی ( نیمسال اول و دوم ) دانشجو می تواند به غیر از واحد کارآموزی 14واحد اخذ نماید.(در صورت کسب معدل ترم زیر12 و مشروطی فقط مجاز به انتخاب14واحد درسی می باشد.)

Ø      در صورتی که معدل ترم قبل (نیمسال اول یا دوم ) در گروه فنی و مهندسی بیش از 16 و در سایر گروهها بیشتر از 17 باشد دانشجو می تواند به غیر از درس کارآموزی ، 16واحد اخذ نماید.

Ø      دانشجویان نیمسال آخر تحصیلی ( در شرف فارغ التحصیلی ) مطابق آیین نامه آموزشی می توانند مجموعاً 24 واحد باقیمانده (22واحد درسی+ 2واحد کاراموزی)  اخذ نمایند. لازم به ذکر است چنانچه دانشجو بعد از ترم عادی ، درس معرفی به استاد داشته باشد ، دانشجوی ترم آخر محسوب نشده و نمی تواند 24واحد درسی (با کارآموزی ) اخذ نماید.

Ø      در ترم تابستان کل واحدهای اخذ شده (واحدهای درسی+2واحد کارآموزی) 6واحد و دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی 7واحد می باشد.

Ø      آخرین مهلت برای انتخاب واحد کارآموزی هفته دوم هر نیمسال تحصیلی (زمان حذف و اضافه) می باشد.

 

مراحل گذراندن واحد کارآموزی:

1)     انتخاب واحد درس کارآموزی در زمان انتخاب واحد یا زمان حذف و اضافه.

2)     اخذ معرفی نامه از دفتر ارتباط با صنعت جهت ارائه به محل کارآموزی.

3)     گذراندن طول دوره کارآموزی و پیروی از کلیه قوانین انضباطی و ایمنی محل کارآموزی .

4)     تهیه گزارش کار و اخذ تایید از سرپرست کارآموزی.

5)     ارائه مجوز پایان دوره و گزارش کار به دفتر ارتباط با صنعت.

6)     صدور معرفی نامه دانشجو به استاد کارآموزی مربوطه جهت مصاحبه و نمره درس کارآموزی.

 

نکات حائز اهمیت جهت ثبت نمره کارآموزی:

ü      چنانچه دانشجو درس کارآموزی را در نیمسال اول اخذ کند فقط تا قبل از شروع امتحانات تابستان همان سال تحصیلی فرصت دارد نمره کارآموزی را تحویل دهد.

ü      چنانچه دانشجو درس کارآموزی را در نیمسال دوم اخذ کند فقط تا قبل از شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی بعدی فرصت دارد نمره کارآموزی را تحویل دهد.

ü      چنانچه دانشجو درس کارآموزی را در نیمسال تابستان اخذ کند فقط تا قبل از شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی بعدی فرصت دارد نمره کارآموزی را تحویل دهد.

 

چنانچه دانشجو نتواند تا زمان فرصت های مذکور کارآموزی را به پایان برساند نمره آن مطابق ماده43 آیین نامه آموزشی ناتمام ثبت شده و دانشجو موظف است مجدداً درس کارآموزی را انتخاب واحد نماید.

 
 
 
 
 
 
 
 

ورود دانشجو

اوقات شرعی
صفحه اصلیI اخبارI بخشنامه ها I تماس با ما

   © Saravan Azad University.