دوشنبه ٠٥ آبان ١٣٩٩
صفحه اصلیI حوزه رياستI اخبارI بخشنامه ها I تماس با ما
منو اصلی
امور فارغ التحصیلان

 

اهم فعاليت هاي اداره امور فارغ التحصيلان

 

*                    انجام امور مربوطه به صدور گواهينامه موقت

*                   انجام امور مربوطه به صدور دانشنامه

*                    پاسخ به استعلام گواهینامه موقت ودانشنامه براي سازمان ها و نهادها و دانشگاه هاي كشور جهت اشتغال و ادامه تحصيل فارغ التحصيلان

*                   صدور ريزنمرات وارسال آن به سازمان مرکزی جهت تایید

*                    بررسي كارنامه هاي ارسالي از اداره امتحانات 

*                    دريافت مدارك لازم جهت تکمیل پرونده فراغت از تحصیل و صدور فرم تسویه حساب

*                    تايپ وآماده سازی گواهينامه موقت والصاق تمبرو عكس به آن

*                   تایپ وآماده سازی دانشنامه والصاق تمبرو عكس به آن

*                    وارد كردن اطلاعات دانشنامه هادر CDبانک اطلاعاتی جهت ارسال به سازمان به منظور تأييد نهايي

*                    هماهنگی جهت در یافت گواهینامه و دانشنامه خام از سازمان مرکزی

*                    تهيه دفاتر آمار به تفكيك مقطع ، رشته و گرايش و همچنين دفتر آمار پذيرفته شدگان مقاطع بالاتر

*                   دراولویت قرار دادن ارسال دانشنامه فارغ التحصیلان ممتاز به اداره کل فارغ التحصیلان 

ورود دانشجو

اوقات شرعی
صفحه اصلیI اخبارI بخشنامه ها I تماس با ما

   © Saravan Azad University.