دوشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٩
صفحه اصلیI حوزه رياستI اخبارI بخشنامه ها I تماس با ما
منو اصلی
معرفی رشته های دانشگاه

معرفی رشته های دانشگاه 

 

 

رشته های بدون آزمون کارشناسی_پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان

 

مهندسی عمران –حسابداری – زبان وادبیات فارسی– حقوق – شیمی کاربردی

 

رشته های بدون آزمون کاردانی _نا پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان

 

کاردانی نرم افزار کامپیوتر - کاردانی حسابداری - کاردانی علوم ورزشی - کاردانی آموزش ادبیات فارسی - کاردانی آموزش پرورش ابتدایی - کاردانی فنی عمران .کارهای عمومی ساختمان - کاردانی اقتصاد .کاروبهره وری . آموزش علوم تجربی

 

رشته های بدون آزمون کارشناسی_ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان

 

حسابداری – تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی)-آموزش ریاضی– مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر – آموزش و پرورش ابتدایی– مهندسی اجرایی عمران - آموزش دینی و عربی.آموزش علوم تجربی

 

 

رشته های بدون آزمون کاردانی_پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان

 

تربیت بدنی – کاردانی حسابداری– کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان - امور زراعی و باغی تکنولوژی تولیدات گیاهی - امور دامی وطیور تکنولوژی پرورش طیور - امور دامی تکنولوژی پرورش دام

 

ورود دانشجو

اوقات شرعی
صفحه اصلیI اخبارI بخشنامه ها I تماس با ما

   © Saravan Azad University.