شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٩
صفحه اصلیI حوزه رياستI اخبارI بخشنامه ها I تماس با ما
منو اصلی
اساتید هیات علمی

 

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

گروهآموزشی

احمدرضا

طاهری

استادیار

سرپرست واحد- عضو هیات علمی  تمام وقت

علوم سیاسی

عبدالحمید

پارسافر

مربی

معاون  آموزشی و دانشجویی- عضو هیات  علمی  تمام وقت

علوم تربیتی

عبدالغفور

محمدزاده

مربی

معاون اداری ومالی.عضوهیأت علمی- تمام  وقت

حسابداری

مصطفی

خدارحمی

مربی

مسئول امور حقوقی .عضوهیأت علمی- تمام وقت

حقوق

حسین

شیخ زاده

استادیار

عضوهیأت علمی- تمام وقت

زبان وادبیات انگلیسی

امیر

طاهری

استادیار

عضوهیأت علمی- تمام وقت

زبان انگلیسی

ناصر

نصرتزهی

مربی

عضوهیأت علمی- تمام وقت

مهندسی عمران

علیرضا

دهواری

مربی

عضوهیأت علمی- تمام وقت

حسابداری

سمیه

نعیمی

مربی

عضوهیأت علمی- تمام وقت

حسابداری

محمد رضا

نعیمی

مربی

عضوهیأت علمی- تمام وقت

اقتصاد

فوزیه

ملازهی

مربی

عضوهیأت علمی- تمام  وقت

شیمی

رقیه

خزایی

مربی

عضوهیأت علمی- تمام وقت

زبان و ادبیات فارسی

محمد

باران زهی

مربی

عضو هیأت علمی- تمام وقت

حقوق

مجتبی

محمود زاده

مربی

مدیرگروه آموزش علوم تجربی  عضوهیأت علمی- تمام  وقت

فیزیک

محمد

مرادی

مربی

مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی  عضو هیأت  علمی-  تمام  وقت

زبان و ادبیات فارسی

عبدالرحمان

یعقوبی

مربی

مدیر پژوهشی.عضو هیأت علمی - تمام وقت

ریاضی

حامد

مخدومی

مربی

مسئول باشگاه پژوهشگران جوان

عضو هیأت علمی - تمام وقت.

مهندسی عمران

منظور احمد

دهواری

مربی

عضو هیأت علمی - تمام وقت

مهندسی عمران

عزیزاله

نصرت

مربی

مسئول مرکز رشد .عضو هیأت علمی - تمام وقت

ریاضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورود دانشجو

اوقات شرعی
صفحه اصلیI اخبارI بخشنامه ها I تماس با ما

   © Saravan Azad University.