شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٩
صفحه اصلیI حوزه رياستI اخبارI بخشنامه ها I تماس با ما
منو اصلی
حوزه فرهنگی

حوزه امور مالی و اداری زیر نظر معاون اداری و مالی فعالیت می کند و متشکل از دو زیرمجموعه ی امور مالی و امور اداری می باشد. 

خلاصه وظایف:

 1-نظارت بر اجرای قوانین مالیاتی و مقررات وآیین نامه های مالی صادره از سازمان مرکزی

2-نظارت بر اجرای صحیح تنظیم حسابها و دفاتر ، روزنامه ، کل ، معین و نظارت بر نگهداری اسناد و مدارک مالی و محاسباتی و همچنین نظارت بر ثبت دقیق اسناد مذکور و طبقه بندی آنها

3-نظارت و همکاری در تهیه ترازنامه های ماهیانه و پایان سال واحد و همچنین تهیه و تنظیم کلیه صورتحسابها طبق ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی از سازمان

4-نظارت در تهیه وتنظیم اسنادهزینه ها اعم از صندوق ،دستمزد وسایر هزینه ها و انطباق آنها با آیین نامه ها و ضوابط ابلاغی و احکام صادره از سازمان مرکزی

5-امضاء کلیه اسناد و مجوزهای پرداخت و نظارت برانطباق آنها با ضوابط ابلاغی از سازمان

6-نظارت ورسیدگی به تنخواه گردانها بطور مستمر

7-نظارت به وصولی های واحد (شهریه) و ثبت روزانه ازطریق سیستم مکانیزه و رعایت دستورالعمل های مربوط به شهریه

8-شرکت در جلسات مزایده ، مناقصه ، جلسات مربوط به بازکردن پاکتهای مزایده و مناقصه و ارسال صورتجلسات به کمیسیون معاملات سازمان مرکزی

واحدهای تابعه:

1-اداره حقوق ودستمزد

2-دریافت وپرداخت

3-اداره تنظیم دفاتر وحسابها

4-اداره اموال

5-صندوق رفاه دانشجویان

6-امور شهریه

مدیر اموراداری:محمدحسین پروین

آدرس پست الکترونیکی: mhossein.parvin@gmail.com

 

رسيدگي و انجام امور مربوط به بررسيهاي سازماني و پيش بيني و تأمين كادر نيروي انساني مورد نياز دانشگاه

تعيين و تشخيص پستهاي سازماني واحدهاي تابعه با همكاري واحدهاي ذيربط

مراقبت در امر حضور و غياب كاركنان دانشگاه و طراحي سيستم‌هاي مكانيزه حضور و غياب

انجام امور استخدامي و صدور احكام كاركنان دانشگاه با رعايت قوانين و مقررات استخدامي

صدور حكم استخدامي ، تغيير ضريب حقوق و مزايا ، ارتقاء گروه ، ترفيع و رتبه‌‌‌‌‌ علمي ، انتصاب ، اشتغال ، مأموريت، تعليق ، بازنشستگي ، موظف و غيره

اجراي قوانين و مقررات ، آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي انضباطي مورد عمل و رسيدگي به تخلفات اداري مطابق دستورالعمل مربوطه

تهيه آمار كاركنان و انتقال آن به كارتهاي كاردكس و كامپيوتري جهت نگهداري و ارائه به مقامات مافوق

تهيه و تنظيم و نگهداري حفظ و حراست پرونده‌هاي استخدامي و تهيه و جمع‌اوري آمار و اطلاعات پرسنلي مورد نياز واحد‌ها و نيز مايحتاج دانشگاه اعم از لوازم و مواد با رعايت كامل مقررات مالي

انجام تداركات لازم جهت تأمين سوخت ، آب و برق حفظ وسائل و تجهيزات مصرف نشدني دستگاههاي تأسيساتي و حرارتي و ارتباطي

خريد مايحتاج دانشگاه طبق مقررات قانوني مربوطه

تهيه و تنظيم و نگهداري دفاتر كالا و اسناد خريد

انبارداري و تهيه و تنظيم دفاتر انبار

توزيع و تحويل كالاهاي مورد درخواست به واحدها و گروههاي متقاضي

سفارش امور چاپي مطابق مقررات موضوعه

نگهداري و تعمير و حفظ و حراست ساختمان و تأسيسات ، تجهيزات و وسائل و ساير لوازم غير مصرفي و انجام دادن اقدامات احتياطي اوليه در موقع بروز حوادث

 

واحدهای تابعه:

1-داره کار گزینی

2-دبیرخانه وبایگانی

3-اداره خدمات

4-امور نقلیه

5-تدارکات

6-انبار

 

ورود دانشجو

اوقات شرعی
صفحه اصلیI اخبارI بخشنامه ها I تماس با ما

   © Saravan Azad University.